Dokumenty

Výpis z obchodního rejstříku
Živnostenské listy
Osvědčení o DPH
Oprávnění Technické inspenkce České republiky
Oprávnění Technického institutu inspekce Praha